Posts By Tag

family law

3 סיפורים מהשבוע החולף – 11.1.2020

3 סיפורים מהשבוע האחרון – מה גילתה האשה כשחיטטה בטלפון של בעלה ולמה היא רצה בחצות הלילה לבית חברתה הטובה, איך בילו ילדים להורים הגרושים את חופשת חנוכה, ולמה הוא החליט להתגרש לאחר שחלה בשפעת.

3 סיפורים מהשבוע החולף – 27.7.19

על זה שהתמכר להקלטות ומה קרה כשהקליט קצת יותר מדי, על אימהות הלוקות בתסמונת חוסר הנפרדות, מהו המבחן האולטימטיבי לגירושין וכמה שאלות מוסריות שאין עליהן תשובה אחת ולא בטוח שיש לכם אומץ לענות עליהן בכנות.