Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Posts By Tag

קארמה איז א ביץ רות דיין וולפנר ספרי גירושין

2 סיפורים מהשבוע החולף – 4.12.21

הנישואין של אורית לאייל הרגישו כמו רכבת הרים לגיהינום, וכשהיא הכירה את חגי היא טעמה קצת גן עדן, אלא שבעלה הנרקסיסט איים עליה בנשק יום הדין. האם אורית הצליחה להתגרש מאייל? וגם מדוע התרגשתי מהדיון בבג״ץ השבוע ואיך הוא הסתיים.

2 סיפורי גזלייטינג ו-10 סימנים שמישהו מנסה לעמעם לכם את האורות – 20.3.21

גזלייטינג – סוג של התעללות נפשית שגורמת לקורבן להטיל ספק בדעותיו, מחשבותיו, זכרונותיו והדרך בה הוא תופס את המציאות. כשהגזלייטר משתלט על המחשבות עד כדי כך שהמניפולציה שמופעלת מעוותת את בוחן המציאות התקין – זה הופך למסוכן.

ACSD