Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Posts By Tag

עורך דין משפחה

3 סיפורים מהשבוע החולף 23.9.17

הנקמה הקרה היא חיטטה לו בטלפון וגילתה רומן ארוך, סוג של חיים כפולים, אך לא אמרה דבר. לראשונה בחייה הסתכלה בעיניים פקוחות על המצב הכלכלי המשפחתי והתחילה לשנותו, טיפין טיפין…

3 עניינים מהשבוע החולף

1. בשבחי היסודיות – של המתמחה גיטי גוטמן שעברה ביסודיות על כל החשבוניות שסיפקה הלקוחה ושמה לב לחשבונית חשודה שהשתרבבה לה. בדיקה קלה העלתה מדובר בחשבונית על אביזרי סקס, שאם…

ההתמכרות לכאב

לא רבים יודעים שיש אנשים, גברים ונשים, שמתמכרים למעקב אובססיבי וחיטוט אחר בני או בנות זוגם הבוגדים בהם. לא מדובר על מעקב או בדיקה ממוקדים שמטרתם לחשוף את הבגידה, אלא…

עריכת דין עושים באהבה

הרגע הזה שמישהי כותבת בווטסאפ המשרדי ״ניצחון מטורף בתיק של….״ והלב מתחיל לפעום, רוצה לקרוא עכשיו ומיד את פסק הדין שהוא תמיד תולדה של השקעת הלב והנשמה וכל היכולות המקצועיות…

היום שהיה

6:00 לא יוצאת לרוץ במקום זה עובדת שעתיים על תגובה לצו מניעה שדרש בעל אלים כנגד אשתו. שוב ושוב קוראת את הסיפור היא יאומן על אלימות והתעללות במשפחה העשירה והמכובדת…

ACSD