Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Posts By Tag

משרד עורכי דין

סיפור ב-2 חלקים מהשבוע החולף – 19.2.22

התלות הכלכלית שלה בו איפשרה לו לשלוט על ברז הכספים שהוזרמו אליה מכיסם של הוריו, והאהבה שלו לילדים כמו גם גילם הרך איפשרה לה לשלוט על איכות וכמות הקשר שלו איתם. זה התחיל בבית ואיך זה נגמר בבית המשפט.

2 סיפורים מהשבוע החולף – 30.10.21

מה המלצתי לגילי שנדרשה לחתום על הסכם ויתור מוחלט כתנאי להמשך נישואיה, ומה חשבתי על העצה אבא של אורי להמשיך לבגוד בלי להתגרש, כי אין גירושין מאושרים.

ACSD