Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Posts By Tag

משמורת משותפת

הסרטונים של אלי – 10.12.22

25 שנים אני עורכת דין, גם כשאני משוכנעת שראיתי הכל, יש מקרים שמותירים אותי ללא מילים, והסיפור של אורלי ואלי, אנשים רגילים ונורמטיבי לכאורה מאחת הערים היותר מיינסטרים בארץ, הוא…

3 המלצות מהשבוע החולף – 6.3.21

למה המלצתי לדנית לא לחתום על הסכם ממון למרות שבעלה הציב אותו כתנאי להמשך נישואיהם, מתי המלצתי לה לשחרר ולא לתבוע ומה המלצתי לאורלי שבעלה ביקש לבטל את תשלום המזונות ?

3 סיפורים מהשבוע החולף – 5.9.20

לאן נעלמו מליון השקלים שחנה ואפרים החביאו בבית, למה המלצתי לאב שביקש להילחם על הסדרי השהיה עם בתו לוותר על המלחמה, איזו תביעה קיבל השבוע לקוח חולה סרטן, ומדוע כל העניין הזה מאוד רגיש אצלי.

2 סיפורים מהשבוע החולף – 10.11.18

1. עכביש ארסי אחרי 13 שנים החליטה להתגרש ממנו. היא קצה בשתלטנותו, באדנותו, בהתקפי הזעם שלו וביד הברזל הנוקשה באמצעותה ניהל את המשפחה. ההחלטה היתה קשה והביצוע עוד יותר. היא…

ACSD