Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Posts By Tag

משמורת ילדים

סיפור ב-2 חלקים מהשבוע החולף – 19.2.22

התלות הכלכלית שלה בו איפשרה לו לשלוט על ברז הכספים שהוזרמו אליה מכיסם של הוריו, והאהבה שלו לילדים כמו גם גילם הרך איפשרה לה לשלוט על איכות וכמות הקשר שלו איתם. זה התחיל בבית ואיך זה נגמר בבית המשפט.

ACSD