Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Posts By Tag

דיני משפחה

הסרטונים של אלי – 10.12.22

25 שנים אני עורכת דין, גם כשאני משוכנעת שראיתי הכל, יש מקרים שמותירים אותי ללא מילים, והסיפור של אורלי ואלי, אנשים רגילים ונורמטיבי לכאורה מאחת הערים היותר מיינסטרים בארץ, הוא…

סיפור ב-2 חלקים מהשבוע החולף – 19.2.22

התלות הכלכלית שלה בו איפשרה לו לשלוט על ברז הכספים שהוזרמו אליה מכיסם של הוריו, והאהבה שלו לילדים כמו גם גילם הרך איפשרה לה לשלוט על איכות וכמות הקשר שלו איתם. זה התחיל בבית ואיך זה נגמר בבית המשפט.

ACSD