Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Posts By Tag

בית דין רבני

3 סיפורים מהשבוע החולף -25.1.20

איך הסתיימה מריבה שהתחילה ״באם לא טוב לך אתה יכול ללכת״ ומה הקשר בין שקיות הזבל למשבר הזוגי שלהם, מה קורה כששמים לו רצועה, ואיך נראה מבחוץ זוג שחי בגהינום זוגי.

3 סיפורים מהשבוע החולף – 27.7.19

על זה שהתמכר להקלטות ומה קרה כשהקליט קצת יותר מדי, על אימהות הלוקות בתסמונת חוסר הנפרדות, מהו המבחן האולטימטיבי לגירושין וכמה שאלות מוסריות שאין עליהן תשובה אחת ולא בטוח שיש לכם אומץ לענות עליהן בכנות.

ACSD