Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
אוסף תובנות וסיפורים

גירושין

2 סיפורים מהשבוע החולף – 21.8.21

הפעם היא כבר ידעה שיש מחיר כבד להתעללות והודיעה לו שהיא עוזבת את הבית ושידאג שאמא שלו תטפל בו. היא עברה עם ארבעת הילדים להוריה אבל לא הסכימה לפתוח בהליך גירושין נגדו. פחדה, רצתה לסיים את הטיפולים, לחכות שיורידו לו את הגבס, שאולי משהו ישתנה.

סיפור ב-4 חלקים מהשבוע החולף – 14.8.21

כעבור שעתיים הם ביקשו חשבון ויצאו מבית הקפה. הוא ליווה את שתי הנשים לרכב, מאחת מהן נפרד בנשיקה שאינה מותירה מקום לספק ביחס לקרבה ביניהם ומהאחרת בחיבוק ידידותי, והכל הכל צולם על ידי החוקרת החיננית

ACSD